top of page

Ochrana soukromí
a cookies

Provozovatelem webových stránek designhhstudio na doméně www.designhhstudio.com (dále jen “webové stránky designhhstudio”) je designhhstudio s.r.o., Krokova 581/III, CZ-33701 Rokycany, IČ: 04489896, DIČ: CZ04489896, id datové schránky: zruagav, zastoupené jednatelem: Karel Hájek.
 

Naše firma bere ochranu Vašich osobních údajů vážně a proto s nimi nakládáme důvěrně a podle zákonných předpisů
na ochranu osobních údajů a tohoto prohlášení.
 

Prohlížení našich webových stránek je běžně možné bez uvádění osobních údajů. Pokud na našich stránkách shromažďujeme osobní údaje (například e-mailová adresa, či jméno, fakturační údaje a jiné), děje se tak vždy, pokud je to jen možné,
na dobrovolném základě, kdy Vy sami k němu dáváte souhlas například prostřednictvím vyplnění našeho kontaktního formuláře. Tyto údaje nejsou bez Vašeho výslovného souhlasu předávány třetím stranám.
 

Rádi bychom však upozornili na to, že datový přenos na internetu (např. při emailové komunikaci) může mít, přes veškerá opatření a snahu o zabezpečení, bezpečnostní mezery a kompletní ochrana dat proti přístupu třetích stran není možná.
 

V závislosti na aktuálních skutečnostech (např. novelizace zákona na ochranu dat) je možné, že se v případě nutnosti bude toto prohlášení o ochraně údajů bude aktualizovat.
 

Chceme zaručit co nejvíce Vaše soukromí a uživatelskou přívětivost webových stránek designhhstudio. Níže si můžete přečíst další informace o osobních údajích, souborech cookies na těchto stránkách a účelu jejich využití.
 

Co jsou to osobní údaje?

 

Osobní údaje jsou informace, které umožňují identifikaci určité osoby (např. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mail a další).

Informace, které nejsou přímo spojené s Vaší skutečnou identitou nejsou osobními údaji (např. počet uživatelů na stránce, oblíbené sekce webové stránky). 
 

Jaké údaje jsou při návštěvě (prohlížení) této webové stránky protokolovány?

 

Každý přístup uživatele na některou z webových stránek designhhstudio generuje na serveru protokol obsahující přístupové údaje o tomto procesu:

 • IP adresa, z níž se připojujete k našim stránkám

 • stránka, která vyžádala náš datový soubor

 • datum a čas vyžádání

 • typ a nastavení připojujícího se operačního systému

 • typ a nastavení připojujícího se prohlížeče

 • údaje o Vámi navštívené stránce

 • stav přístupu k Vámi navštívené stránce (zda byl soubor přenesen, či nenalezen, či co se stalo v rámci přenosu)

 • množství přenesených dat

Tyto údaje generují souhrny a statistiky, které nám pomáhají přizpůsobovat webové stránky designhhstudio Vašim potřebám
a požadavkům. Vztah k osobě lze z těchto údajů odvodit pouze tehdy, pokud se na našich stránkách přímo přihlašujete,
či přistoupíte na naši stránku z personalizované stránky.

Cookies


Cookies nezpůsobují na Vašem počítači škody, ani neobsahují žádné viry. Jsou to malé textové soubory, které se uloží
na Vašem počítači a které ukládá Váš prohlížeč. Jejich použitím je možné Vám naši nabídku lépe přiblížit a učinit ji efektivnější
a bezpečnější.

Webové stránky designhhstudio používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Prohlížením
a používáním tohoto webu předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.

 

Většina námi používaných cookies jsou “session-cookies”, které jsou po ukončení Vaší návštěvy na našich stránkách automaticky smazány, či cookies, které zůstávají na Vašem koncovém zařízení uložené, dokud je nesmažete a které našim stránkám umožňují znovu rozpoznat Váš prohlížeč při Vaší další návštěvě.

 

Můžete svůj prohlížeč samozřejmě nastavit tak, aby Vás o přítomnosti cookies informoval a Vy tak měli kontrolu nad jejich přijímáním, či mohli jejich přijímání vyloučit pro jednotlivé případy, určité případy, či obecně. Můžete také nastavit automatické smazání cookies při zavření prohlížeče. V případě deaktivace cookies však může být funkčnost naší webové stránky omezená.
 

Prohlášení o ochraně údajů Google Analytics


Webové stránky designhhstudio používají Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory ukládané na počítači, které umožňují analýzu Vašeho použití webové stránky. Informace o Vašem použití této webové stránky, které cookie vytváří, se zpravidla přenášejí na server Google v USA

a tam se ukládají do paměti.

 

V případě aktivace anonymizování IP na této webové stránce se však vaše IP adresa Google v členských státech Evropské Unie nebo dalších státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrátí. Pouze ve výjimečných případech se celá IP adresa přenáší na server Google v USA a tam se zkrátí. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace pro vyhodnocení vašeho používání webové stránky, pro sestavení reportů o aktivitách na internetových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek.

 

IP adresa přenesená z Vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics není propojována s jinými daty Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením svých prohlížečů. Upozorňujeme však na to, že v takovém případě možná nebudete moci využívat v plném rozsahu veškeré funkce této internetové stránky. Můžete však kromě toho zabránit předávání dat vytvořených pomocí cookie, která se vztahují na vaše používání webové stránky (včetně IP adres) do Google a zpracování těchto dat společností Google tím, že si stáhnete nainstalujete zásuvný modul pro prohlížeče, který je dostupný
na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Bližší informace ohledně podmínek užívání a ochrany dat najdete na http://www.google.com/analytics/terms/cz.html
popř. https://www.google.de/intl/cs/policies/.

 

Kontaktní formulář a kontaktní chatovací pole a souhlas se zasíláním informací na Vámi uvedený e-mail


Na určitých místech našich webových stránek Vám nabízíme možnost navázat s námi kontakt, nebo požadovat, či objednávat určité služby.

Níže se dočtete, k jakým účelům budeme Vaši e-mailovou adresu používat a jaká jsou Vaše práva v souvislosti s jejím poskytnutím prostřednictvím internetového formuláře umístěného na našem webu.
 

Právní základ


Právním základem ke zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání novinek e-mailem je Váš souhlas. Právním základem zpracování evidence udělených souhlasů je plnění právních povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů.
 

Uvedením emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. pro účely informování o GDPR.
 

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. pro účely informování o GDPR můžete kdykoli odvolat zasláním emailu na designhhstudio@gmail.com.

 

Jaké osobní údaje o vás zpracováváme? 


Budeme o Vás zpracovávat tyto osobní údaje: e-mailovou adresu a přehled e-mailů, které jsme vám zaslali. Pokud
se rozhodnete v rámci e-mailové komunikace mezi námi nám poskytnout další informace o Vás (jako např. jméno, telefon, adresa, fakturační údaje atd.), budeme zpracovávat i tyto údaje. Dále budeme zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o době udělení souhlasu, vč. Vaší
IP adresy, ze které vyplnili Vaši e-mailovou adresu) a kdy jste jej odvolali.
 

Komu budeme Vaše údaje předávat?


K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné dodavatelské
a subdodavatelské činnosti, např. provozovatelé IT systémů, (ii) osoby zajišťující rozesílku našich e-mailů, pokud takové osoby budeme využívat, (iii) provozovatelé zabezpečených serverů, na něž ukládáme naše data a zálohy, (iv) naši účetní, právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři.
 

Jak dlouho budeme údaje o vás zpracovávat? 


Údaje o vás budeme zpracovávat primárně do odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním e-mailů. Údaje o tom, že jste nám souhlas udělili či jej odvolali, můžeme zpracovávat ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání,
na jakém základě jsme Vám e-maily mohli zasílat.
 

Kde se budou vaše údaje zpracovávat? 


Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našich interních systémech. 


Poučení o vašich právech


Upozorňujeme Vás, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je z Vaší strany dobrovolné.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“): 
 

Upozorňujeme, že máte právo u naší společnosti jakožto správce Vašich osobních údajů:

 1. požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší organizace jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v článku 15 GDPR,

 2. požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,

 3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v článku 17 GDPR.

 4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v článku 18 GDPR,

 5. získat osobní údaje, které se vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v článku 20 GDPR a

 6. máte právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu článku 21 GDPR z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

 

Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem
na složitost a počet žádostí prodloužit. 

 

Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. 

 

Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, či protože se soustavně opakuje. V takových případech vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět. 

 

Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti. 

 

Dále Vás upozorňujeme, že v případě, kdy se domníváte, že naše organizace zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně
či jinak porušuje Vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů či máte právo požádat o soudní ochranu. 
 

Kontaktní údaje 


V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený naší organizaci, nás můžete kontaktovat zasláním emailu na designhhstudio@gmail.com,
na tel. čísle: +420 724 530 358, nebo poštou na adrese: designhhstudio s.r.o., Krokova 581/III, CZ-33701 Rokycany.
 

Odmítnutí spamu a nevyžádaných reklamních e-mailů


Používání zveřejněných kontaktních údajů k zasílání výslovně nevyžádané reklamy a spamu se tímto odmítá.

bottom of page